Pussel där janiu är på podiet i rankingen baserat på tid.

Kolla också pussel där janiu är på en viss plats i rankingen baserat på tid.: