Peisaje - Pădure - puzzle-uri online

Pădurea reprezintă o suprafață mare de teren dominată de arbori. În sens mai larg, se referă la arborii care fac parte din acest ansamblu, împreună cu numeroase specii de plante, mușchi, ciuperci, ierburi, arbuști etc. și de animale care cresc aici. Numeroase alte definiții mai precise ale termenului sunt utilizate în întreaga lume, luând în considerare factori precum densitatea copacilor, înălțimea acestora, gradul de acoperire a terenului, situația legală și funcția ecologică. Conform definiției Organizației pentru Alimentație și Agricultură folosită pe scară largă, în 2006 pădurile au acoperit 4 miliarde de hectare, respectiv aproximativ 30% din suprafața mondială a uscatului.

Ecosistemul unei păduri

Mediul de viață se caracterizează prin diferiți factori naturali. Cei lipsiți de viață se numesc factori abiotici, iar viețuitoarele sau produșii acestora se numesc factori biotici.

Comunitatea de populații (plante, animale, microorganisme) caracteristice unui biotop aflate în relații interspecifice se numește biocenoză.

Unitatea structurală și funcțională care se stabilește între un biotop și o biocenoză constituie un ecosistem.

Solurile

Soluri podzolice, tipul de soluri acide.