Gebouwen - Eigendom - online puzzels

Eigendom

Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in - of uit te sluiten. Wanneer een natuurlijke persoon iets in eigendom heeft heet dit particulier-, privaat- of privé-eigendom; iets dat eigendom is van een gemeenschap heet gemeenschappelijk of collectief eigendom; eigendom in handen van een staat heet publiek eigendom of staatseigendom. De rechthebbende van de eigendom van een zaak of goed wordt eigenaar genoemd. Sinds de afschaffing van het feodalisme heeft iedere burger in Belgie en Nederland het recht goederen in eigendom te hebben.

In het dagelijks spraakgebruik en in andere wetenschappen dan het recht wordt bezit vaak als synoniem van eigendom gebruikt. Zowel het Belgisch als het Nederlands recht maakt hier echter een onderscheid: bezit is hier slechts het feitelijk kunnen beschikken over een zaak — de zaak kan bijvoorbeeld ook geleend, gehuurd, gepacht of gestolen zijn. In deze laatste gevallen is juridisch sprake van houderschap (of detentie), niet van eigendom.

De manier waarop eigendom in een samenleving is geregeld is een van de meest fundamentele onderdelen van een maatschappijordening, omdat dit de economische verhoudingen bepaalt: wie is eigenaar van grond, delfstoffen of industrie, in het Marxisme schaarse productiemiddelen genoemd? Deze vraag heeft in de loop van de geschiedenis conflicten opgeleverd, variërend van filosofisch debat tot oorlogvoering. In de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie speelden eigendomsrechten een centrale rol. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot eind jaren tachtig van de 20e eeuw waren eigendomsrechten een bron van conflicten in Oost-West verhoudingen.Tegenwoordig is het recht op eigendom als grondrecht in vrijwel alle nationale grondwetten van staten ter wereld opgenomen.

Romantisch gebouw online puzzelEen prachtig wit huis met een heerlijke tuin, idylle legpuzzel onlinearchitectuur legpuzzel onlineLandelijke sfeer. legpuzzel onlineOrthodoxe kerk in Kazan. online puzzelHuis met vegetatie legpuzzel onlineVictoriaans huis legpuzzel onlinevilla in Danusia online puzzelhet geschilderde dorp online puzzelEen bankje tussen de bloemen langs de weg legpuzzel onlineHuisje met rieten dak op het platteland legpuzzel onlineLandelijk verblijf. online puzzelBlokhut leefruimte in de winter legpuzzel onlineHeidelberg met uitzicht op het kasteel legpuzzel onlinearchitectuur legpuzzel onlineHuis met een tuin legpuzzel onlineHuis met een tuin online puzzelLandhuis met een stenen omheining legpuzzel onlineMooi huis, omgeven door bloemen. online puzzelstijlvol landhuis online puzzelhuis in tonijn online puzzelhouten huis in Podlasie legpuzzel onlineVilla op het water - Italië online puzzelEngels huis op het platteland legpuzzel online
houten huisje in spanje legpuzzel onlineherenhuis met tralies legpuzzel onlineCottage vittoriano legpuzzel onlineAvond over de stad. legpuzzel onlinevakantiehuis online puzzelHuis aan het water. legpuzzel onlineAlley Straten- Italië online puzzelschilderij online puzzelHuisje Omgeven door Kwiatków online puzzelKeuken interieur. legpuzzel onlineVictoriaanse villa online puzzelhuizen en bloemen online puzzelmiddelbare leeftijd dorp legpuzzel onlinehouten huis online puzzelHuis met zwembad legpuzzel onlineextradom online puzzelhuis in zweden legpuzzel onlineFairy House 2 online puzzelPrieel online puzzelHuisje legpuzzel onlinezomerhuis legpuzzel onlinesprookje online puzzelProvençaalse stijl legpuzzel onlineVilla duizend kleuren online puzzel