Dieren - Wildernis - online puzzels

Wildernis (natuur)

Van wildernis spreekt men als er sprake is van een toestand die niet of minimaal beïnvloed is door menselijke activiteit. Hierin stemt de omschrijving van wildernis overeen met een veel gebruikte definitie van natuur: alles wat zichzelf ordent en handhaaft, al of niet beïnvloed door menselijk handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen. Wildernis omvat de levende en de niet-levende natuur.

Gebieden met wildernis, wildernisgebieden zijn dus 'oorspronkelijk' of 'ongestoord' van karakter. In zulke gebieden zijn de samenstelling, de structuur en andere kwaliteiten van bodem, water en lucht niet door mensen veranderd en zijn menselijke ingrepen zoals ontwatering, percelering en ontsluiting geheel of grotendeels afwezig: er is geen bebouwing en infrastructuur, zoals wegen, spoorwegen of hoogspanningsleidingen. De oorspronkelijke vegetatie en fauna zijn er nog aanwezig en natuurlijke processen zoals overstromingen hebben vrij spel. In West-Europa zijn dergelijke gebieden van grotere afmeting vrijwel afwezig, omdat bijna alle gebieden in cultuur zijn genomen.

De betekenis van het begrip wildernis noch de waardering ervan is echter eenduidig. Zo wordt verschillend gedacht over de vragen wanneer er sprake is van wildernis en in welke mate het niveau van ongestoordheid dan wel oorspronkelijkheid daarbij een rol speelt. Sommigen verafschuwen wildernis en streven naar cultivering. Anderen bepleiten veel meer wildernis; zij worden gezien als aanhangers van de wildernisnatuurvisie.

Wolf - het symbool van vervloekte soldaten legpuzzel onlinekotnadrzewie online puzzelbaby dieren legpuzzel onlinecubentius legpuzzel onlinePinguïns legpuzzel onlinePuma is de grootste kat online puzzelpot online puzzelhoningbij legpuzzel onlineTigger. online puzzelGEPARD2014 online puzzelHet paard voor de komende storm legpuzzel onlineGeschilderde dieren. online puzzelSiberische tijger legpuzzel onlineKoala beer online puzzelSneeuw tijgers. legpuzzel onlineKleurrijke papegaai online puzzelNog een tijger online puzzelbestuiving van een bloem online puzzelViolet-eared vlinder legpuzzel onlineDieren: wolven. legpuzzel onlineGele kat is het hek beklommen legpuzzel onlinemot motief legpuzzel onlinePools paard online puzzelahstashdasd legpuzzel online
Unieke paarden legpuzzel onlinePimpelmees online puzzelDieren: grote katten. legpuzzel onlinetwee lieve katten online puzzelAfrikaans girafdier legpuzzel onlinePrachtige paarden. legpuzzel onlinelwiąteczko legpuzzel onlineCharmante pony's. legpuzzel onlineKitty op het gras legpuzzel onlineKatten en vlinders legpuzzel onlineherten bij een meer in de bergen legpuzzel onlineDieren giraffen online puzzelOlifanten online puzzelUnieke titel online puzzelFazanten. legpuzzel onlineDRIE DIEREN legpuzzel onlinekleine konijntjes legpuzzel onlineLeuke leeuwwelpjes die samen op moeder wachten online puzzelpaard online puzzelschattige alpaca's legpuzzel onlineRode eekhoorn online puzzelAfrikaanse olifanten. online puzzelmangiacarne online puzzelkat die drijft legpuzzel online