Épületek - Tulajdonjog - online rejtvények

Az ingatlan a föld és a ráépített szilárd építmények összessége. Ingatlan a föld szárazföldi felszínének körülhatárolt, más ingatlanoktól elkülönített része, továbbá az önálló rendeltetésű és önálló forgalmú építmény vagy építményrész.[forrás?]

Az 1997. évi CXLI. törvény szerint ingatlan az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásba önállóan bejegyezhető:

egy helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet a hozzá tartozó felépítménnyel

külön telekkönyvezett felépítmény

társasházi külön tulajdon

közterületről nyíló pinceAz ingatlan fogalom tágabb értelmezései:

a föld, a maga eredeti formájában

a föld és a felépítmények

a föld, a felépítmények és a jogi környezet

a földfelszín egy meghatározott, rendszerint az ingatlannyilvántartásban önálló egységként kezelt részlete, annak minden alkotórészével és tartozékával (gyümölcsével) együtt, és minden olyan körülmény, amely ennek jelenlegi vagy jövőbeli sorsára kihatással lehet.A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) nem tartalmazza az ingatlan definícióját, a jogelmélet azonban egységes [forrás?] abban, hogy ingatlannak azok a dolgok minősülnek, amelyek állaguk sérelme nélkül egyáltalán nem vagy csak jelentős értékvesztéssel helyezhetők át másik helyre. Ingatlannak minősülnek továbbá a már gyökeret eresztett növények és a folyók hordalékai is.

Az ingatlanhoz kapcsolódóan a következő jogok jelennek meg:

birtoklás joga

használat joga

az ingatlan hasznainak (gyümölcsének) szedése

védelem joga

fejlesztési jogokEzeket a jogokat a törvény, az állam és az önkormányzatok előírásai, a helyi közösségi, kulturális hagyományok, illetve a privát hatalmi eszközök teremtik meg. A piacgazdaságokban az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat le lehet bontani de jure és de facto jogokra. Hasonlóképpen szét lehet bontani a tulajdonlást jogi, illetve gazdasági attribútumokra (ez utóbbiak az ingatlanból származó direkt vagy indirekt jövedelmek, illetve jólét). A hivatalosan létező jogok és az informális szokásjogok is két külön csoportot alkotnak.

ingatlan adás-vétele

ingatlan bérbeadása

ingatlanfejlesztés

ingatlanbefektetés

ingatlanközvetítés

ingatlan reklámozása

ingatlankezelés/társasházkezelés

Magyar Ingatlanközvetítők és Értékbecslők Szakmai Szervezete (MIÉSZ)

Magyar Ingatlanszövetség (MAISZ)

Okleveles Ingatlanszakértők Magyar Szövetsége (RICS Magyarország)

Magyar Ingatlan-gazdálkodók SzövetségeAz ingatlannal kapcsolatos változások átvezetését a földhivatalok végzik.

Ilyen változások lehetnek pld.