Kabelka - online puzzle

Tobolka (lat. capsula) je pravý pukavý plod vzniklý přeměnou více plodolistů.

Tobolka je častý a různorodý druh plodu vyskytující se u mnoha rodů krytosemenných rostlin. Skládá se z jednoho nebo více pouzder obsahujících obvykle větší počet, řidčeji pouze jediné semeno (rody čajovník, jírovec). Většina tobolek má v době zralosti oplodí již suché, u některých rodů však oplodí zůstává masité (rody brslen, jírovec) nebo může být dužnaté a pukající až po delší době (např. kodonante).

Jsou tobolky s tzv. mršníky, s buňkami se šroubovitě stlustlými stěnami které se vlivem vlhka zkracují a vymršťují zralá semena do okolí (rod netýkavka). U mnoha kulturních rostlin (např. mák setý) bylo cíleným šlechtěním dosaženo toho, že původně otvírající se tobolky se neotevřou a semena se musí z tobolky dostat mlácením.