De bästa gratis pusselspelen online

Pussel som håller på att lösas

mest populära pussel

Topprankade pussel

Rekommenderad kategori - Landskap

Webbpussel i denna kategori är bilder med vacker utsikt. Du hittar både urbana och naturliga landskap från hela världen. Det finns bland annat bilder av berg, hav, floder, skogar, verkliga naturunderverk och många andra underbara landskap. Bland dessa interaktiva pussel hittar du säkert fantastiska landskap och världens vackraste vyer. Komponera online-pussel och gör fantastiska geografiska resor!

rekommenderad tagg - vänskap

Vänskap är en social relation i vilken de båda parterna känner tycke för varandra och hyser ömsesidig tillit och respekt. Innebörden av ordet vänskap har i västerländsk historia förändrats från Aristoteles vida kärleksbegrepp philia till att i dag närmast motsvara en privat kamratrelation. Vänskapens väsen har flitigt diskuterats av västerländska lärda män. Hos Aristoteles (384- 322 f.Kr) omfattar vänskapen även kärleks- och familjerelationer och relationer mellan medborgare. Den hade även en politisk och offentlig dimension. Detta börjar förändras på 1500-talet då filosofen Michel de Montaigne skrev om vänskapen som något individuellt och personligt. Under 1600- och 1700-talen frodades bland män i överklassen nästan en vänskapskult där förtroligheter, råd och omsorg, och starka känslor uttrycks och utbyts i dagböcker och brev. Även bland kvinnor frodades den intima vänskapen vilket vi kan avläsa i den mängd romaner under 1700- och 1800-talen som behandlar kvinnlig vänskap. Tidens känslosamma kvinnliga vänskap fick ett epitet - ”romantisk vänskap”. När borgarklassen växte fram förändrades uppfattningen om vad vänskap är och vilka former den tilläts ta.

Senaste pussel