svart madonna av - pussel på nätet

Svart Madonna - en skulptur eller målning som visar Maria eller Mary med barnet, i vilken hon är avbildad med en mörk eller svart hudton, framställd mest i Europa under medeltiden eller tidigare. I denna mening hänvisar termen "Black Madonna" inte till bilder av Mary som tydligt framställs som en svart afrikansk kvinna, som är populära i Afrika och på platser bebodda av en stor andel av befolkningen av afrikansk härkomst, t.ex. i USA eller Brasilien.

En teori är att den svarta madonnaen är en reproduktion av den tidigare bilden eller ikonen av Guds moder, som inte längre finns och som troligen var i Konstantinopel. Det skulle förstöras av ikonoklaster, som från åttonde till tionde århundradet genomförde en storskalig handling som visade sig förstörelse av ikonostas, fresker och till och med kloster samt förföljelse av ikonadorörer (ikonoduler).

Bilder av den svarta madonnan finns främst i områden bebodda av katoliker.

Skulpturerna är mestadels gjorda av trä (sällan gjorda av sten), de är ofta täckta med färg. Skulpturernas höjd överstiger inte 75 cm, och deras ursprung stammar främst från 1100 - 1500-talet. Det finns två grundläggande grupper: fristående, vertikala figurer och bilder av Maria på tronen.