Utbildning - Graphics - pussel på nätet

Grafik - en av de grundläggande, förutom målning och skulptur, avdelningar för konst. Inkluderar tekniker för att reproducera ritningar på papper eller tyg från en tidigare beredd form.

Beroende på funktionen skiljer vi mellan konstnärlig grafik, även kallad verkstadsgrafik, och tillämpad grafik, även kallad tillämpad grafik.

Konstnärlig grafik (verkstad) kännetecknas genom att fokusera hela den kreativa processen i konstnärens händer, från designen genom att göra matrisen till att göra tryck - graveringar som har värdet av originella konstverk. Antalet tryck som erhållits från en platta beror på tekniken.

Tillämpad grafik är ett område för grafik och konsttryck som tjänar utilitaristiska syften. Hon är associerad med publiceringsmarknaden och reklam. Tillämpad grafik inkluderar affischer, illustrationer, tillfälliga tryck, tidskrifter, tidningar, frimärken, sedlar, bokmallar och bokstäver.

Trycktekniker delas in i grupper beroende på hur matrisen utvecklas (t.ex. skärning, etsning) och materialet från vilket det är tillverkat (t.ex.