Cornișă - puzzle-uri online

O cornișă este un coronament continuu în relief al unui element, al unui mobilier (dulap, de exemplu) sau al unei construcții. Cornișa este cel mai adesea orizontală, dar poate fi și în pantă dacă se dezvoltă de-a lungul rampantului frontonului, de exemplu. Ea se folosește pentru evacuarea apei fără deteriorarea fațadei, și permite și sublinierea unor linii ale clădirii, cum ar fi distincția între etaje.

Un fronton poate fi definit ca întâlnirea a două părți de cornișă care se ridică din două extremități ale unui corp de clădire. Există frontoane triunghiulare și frontoane circulare.

În ordinele antice cornișa făcea parte din antablamentul care cuprinde arhitrava, friza și cornișa.

Substantivul românesc cornișă este un împrumut din franceză: corniche. Acest cuvânt francez, corniche, este împrumutat din limba italiană, cornice, iar cuvântul italian cornice a fost creat pornind de la cuvântul latinesc cornu: „corn”

În ordinele arhitecturii ionice,dorice și corintice, cornișa este deasupra frizei, în a treia parte a antablamentului. În ordinul toscan, ea este simplă și fără ornamente. Cornișa cu mutule este o cornișă din ordinul doric mutular.