Kościół w Bolminie

Paw 100 2017-09-14
Kościół w Bolminie puzzle
100
5
5:59
0

Najstarsza wzmianka o wsi Bolmin znajduje się w „Liber Beneficiorum” i sięga lat 1510-1520. Co do parafii, wiadomo, że utworzono ją w r. 1574. Rolę kościoła parafialnego pełnił drewniany kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej, usytuowany poniżej pałacu rodziny Brzeskich. Fundatorem kościoła był właściciel dóbr ziemskich w Bolminie, Stanisław Brzeski. Za namową ks. Jakuba Chrostkowskiego, mansjonarza małogoskiego pełniącego obowiązki proboszcza w Bolminie, Jan Brzeski, syn Stanisława, ufundował istniejący do dziś kościół murowany p.w. Narodzenia NMP.

W 1617 r. bp Tomasz Oborski, sufragan krakowski konsekrował kościół i ołtarz główny. W 1636 r. dobudowana została kaplica od strony północnej, a w XVII w. kościół został powiększony przez dobudowanie od strony zachodniej wieży – dzwonnicy.

Na dalszą rozbudowę świątynia czekała do początków ubiegłego wieku. O to postarał się ówczesny proboszcz, ks. Piotr Folfasiński. Powstały, więc dwie kruchty. Jedna od strony zachodniej, druga – od południowej, a nad nią wybudowano mały skarbiec. W 1911 r., staraniem tegoż proboszcza, parafianie wybudowali jeszcze drewnianą dzwonnicę i umieścili na niej trzy nowe dzwony.

Parafia w Bolminie wiele zawdzięcza księdzu Folfasińskiemu. Kapłan piastował funkcję proboszcza w tej parafii trzy razy i tutaj zmarł w 1940 r. Sam często mówił o tym, że kocha Bolmin i cudowny obraz Matki Bożej. To on umieścił cudowny wizerunek w głównym ołtarzu, przyczyniając się swoją posługą kapłańską do wzmożenia kultu obrazu Matki Bożej Łaskami Słynącej. Do dnia dzisiejszego ten obraz jest otaczany czcią.

Historia obrazu Matki Bożej Łaskami Słynącej
Pierwszą wzmiankę o obrazie zawiera inwentarz z r. 1798. Ks. Folfasiński twierdził, że obraz ten pochodził z prywatnej kaplicy dziedzica Brzeskiego. Są podstawy, aby sądzić, że był on ofiarowany kościołowi w latach, gdy zaczął on funkcjonować. Ks. Folfasiński, jak to już było wspomniane, trzy razy powracał do Bolmina, aby pełnić funkcję proboszcza. Powroty swoje tłumaczył tym, że ciągnęła go do Bolmina miłość do Matki Bożej w Jej wizerunku. Dlatego też przeniósł obraz Matki Bożej z kaplicy bocznej do głównego ołtarza i postarał się o wydrukowanie pocztówek z podobizną obrazu na tle bolmińskiego kościoła. Parafia jest do dziś w posiadaniu medalików specjalnie wybitych na cześć M.B. Bolmińskiej.

Najlepsze wyniki dla rozmiaru 10×10Aktualizowane co 2 godziny

Ułóż podobne puzzle

Oceń tę grę

Nie ma jeszcze głosów - bądź pierwszy Twój głos:

Dodaj komentarz

Inne puzzle z kategorii Budynki