Spelletjes - freecell solitaire - online puzzels

Freecell is een patiencespel, een kaartspel voor één speler. Freecell werd ook bekend als computerspel, voornamelijk omdat het als extraatje bij Windows- en Linuxsystemen wordt meegeleverd. Daarnaast is Freecell ook als app verkrijgbaar in de verschillende app-stores, zodat het ook op smartphones of tablets gespeeld kan worden.

Spelregels

De 52 kaarten worden geschud en verdeeld in 8 stapeltjes. Boven de linkse 4 stapeltjes worden 4 denkbeeldige vakjes vrijgehouden waarop slechts een kaart kan worden neergelegd (Engels: free cell), evenals boven de rechtse 4 (foundation pile) waarop meerdere kaarten kunnen worden gestapeld. Deze acht vakjes zijn bij freecell op de computer, smartphone of tablet aangegeven met rechthoeken bovenin het scherm. Bij apps voor smartphones of tablets kan het ook zijn dat de vakjes voor de verzamelstapels links en de freecells rechts staan. In de vakjes voor de verzamelstapels worden soms kaartsymbolen afgebeeld, zodat duidelijk te zien is in welke vier vakjes de kaarten uiteindelijk moeten komen te liggen.

Kaarten kunnen worden verplaatst door ze onder een kaart te leggen die net hoger van waarde is en niet de kleur (er zijn twee kleuren: zwart en rood) heeft van de te verplaatsen kaart. Meer dan één kaart kan verplaatst worden als ze voldoen aan dit principe van aflopende waarde en tegenovergestelde kleur, maar de hoeveelheid kaarten die verschoven mag worden hangt af van het aantal vrije freecells.

Freecell, freecell online puzzelFreecell puzzelspellen online puzzel