Bloemen - Kroonblad - online puzzels

Monika Stanisława Płatek (geboren op 3 mei 1953) - Poolse advocaat en academische leraar, ervaren doctor in de rechtswetenschappen, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Warschau; feministe.

In 1976 studeerde ze af aan de Faculteit Rechten en Administratie van de Universiteit van Warschau. Daar behaalde ze verdere graden: in 1992 op basis van het proefschrift getiteld De redenen voor het mislukken van de proefperiode met voorwaardelijk ontslag, doctor in de rechten met een specialisatie in criminologie en uitvoerend strafrecht, en in 2008 op basis van wetenschappelijke en werkprestaties. Penitentiaire systemen van de Scandinavische landen tegen de achtergrond van de graad van crimineel, strafrechtelijk en penitentiair beleid van een ervaren doctor in de rechtswetenschappen in dezelfde specialiteit; bovendien behaalde ze in 1978, na het voltooien van haar stage bij het Provinciaal Hof in Warschau, het gerechtelijk examen.

Vanaf 1976 werkt hij bij de afdeling Criminologie van het Instituut voor Strafrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Administratie van de Universiteit van Warschau. In 2008 was ze werkzaam als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Warschau (vanaf 2019 als universitair docent). In 1997-2000 was ze adjunct-directeur van het Criminal Law Institute.

Ze volgde wetenschappelijke stages en postdoctorale studies, waaronder aan de Universiteit van Oslo (1984), als gasthoogleraar, doceerde ze aan universiteiten in Denemarken, Litouwen en de Verenigde Staten.