A legjobb ingyenes online kirakós játékok

Jelenleg megoldásra váró rejtvények

A legnépszerűbb rejtvények

A legnépszerűbb rejtvények

ajánlott kategória - Tájak

Az ebbe a kategóriába tartozó web rejtvények gyönyörű kilátásokkal ellátott képek. Megtalálja mind a városi, mind a természetes tájakat a világ minden tájáról. Többek között vannak képek a hegyekről, tengerről, folyókról, erdőkről, valódi természeti csodákról és sok más csodálatos tájról. Ezen interaktív rejtvények között biztosan fantasztikus tájakat és a világ legszebb kilátásait találja meg. Ne online rejtvényeket, és csodálatos földrajzi utakra!

ajánlott címke - barátság

A barátság összetett, támogató emberi viszony. Tartalma és meghatározása koronként és kultúránként eltérő, valamint az alanyok társadalmi helyzete és személyiségjegyei is befolyásolják. A barátság egyéni vonatkozásban lelki, vagyis érzelmi, anyagi és kognitív erőforrás. A barátság az egyik emberi kapcsolat, mely emberek között alakul ki több örömteli találkozás, beszélgetés által. Jellemzi a kölcsönös elfogadás, rokonszenv, szeretet, bizalom, szövetség, együttérző képesség, nyitottság, törődés. Albert Fruzsina és Dávid Beáta szerint e különleges minőségű emberi kapcsolat tudományos igényű meghatározásával máig adós a szociológia tudománya. Hamvas Béla Barátság című esszéjében úgy foglal állást, hogy a „A barátság az emberi affektivitás legtermészetesebb kifejezése, az érzelmi fejlődés minden fokán megtalálható, és mint az egyik legfontosabb emberi kapcsolat, minden társadalomban jelen volt és van.” Irenäus Eibl-Eibesfeldt etológus szerint a barátkozásra való képesség alapja az anya és a gyermek közötti szeretetkapcsolatban rejlik, mely az evolúció során alakult ki. A szülői gondoskodás kialakulásának egyik folyománya hogy a felnőtt is tud szerető és gyengéd emberi kapcsolatokat teremteni. Ehhez kapcsolódóan kifejlődik az egyéni kötődés (individual bonding), amely a szerelem képességének alapeleme. A barátság legősibb formái mindenütt egybeesnek a rituális rokonsággal, a családi kötelékek valamilyen változatával –- az intézményesített barátságok megpecsételésének formái voltak a vérszerződés vagy a komatál-küldés.

Legújabb rejtvények