Τοπία - μητροπολιτική περιοχ - online παζλ

Μητροπολιτική περιοχή, μερικές φορές αναφέρεται και ως μητροπολιτική περιφέρεια, είναι μια περιοχή που αποτελείται από ένα πυκνοκατοικημένο αστικό πυρήνα, με πιο αραιοκατοικημένες τις γύρω περιοχές του, η οποία μοιράζεται τη βιομηχανία, τις υποδομές και τη στέγαση. Η μητροπολιτική περιοχή συνήθως εμπεριέχει πολλαπλές περιοχές δικαιοδοσίας όπως δήμους, νομούς, περιφέρειες, κράτη, ακόμη και έθνη. Καθώς οι κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί θεσμοί έχουν αλλάξει, οι μητροπολιτικές περιοχές έχουν γίνει βασικές οικονομικές και πολιτικές περιοχές. Οι μητροπολιτικές περιοχές περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες αστικές περιοχές, κωμοπόλεις και αγροτικές περιοχές οι οποίες, από κοινωνικο-οικονομική άποψη, συνδέονται με τον αστικό πυρήνα.