Nejlepší online skládačky zdarma

Aktuálně řešené hádanky

Nejoblíbenější hádanky

Nejlépe hodnocené hádanky

doporučená kategorie - Krajiny

Webové hádanky v této kategorii jsou obrázky s krásným výhledem. Najdete zde městskou i přírodní krajinu z celého světa. Mimo jiné jsou zde obrázky hor, moře, řek, lesů, skutečných přírodních divů a mnoha dalších nádherných scenérií. Mezi tyto interaktivní hádanky najdete jistě fantastické krajiny a nejkrásnější výhledy na světě. Vytvořte online hádanky a udělejte úžasné geografické cesty!

doporučená značka - přátelství

Přátelství je podle on-line Sociologické encyklopedie Sociologického ústavu AV ČR reciproký vztah spojující dvě anebo více osob na základě vzájemných sympatií, které nemají sexuální charakter. Jedná se o mezilidský vztah vyznačující se vzájemnou náklonností a porozuměním. Lidé v přátelském vztahu se vůči svým protějškům chovají ohleduplně a chtějí pro své přátele to nejlepší. Důležitá je také vzájemná upřímnost, důvěra a schopnost empatie; přátelé se svým protějškům mohou svěřit se svými pocity a názory bez strachu, že by za ně byli odsuzováni. V přátelství je také běžná vzájemná nezištná pomoc a touha trávit se svým protějškem co nejvíce času. Přátelství je téměř ve všech charakteristikách shodné s láskou. Na rozdíl od lásky ale přátelé nejsou fyzicky (sexuálně) přitahováni svými protějšky. Pokud při krátkodobém odloučení zamilovaný člověk trpí pocity samoty a prázdnoty, jedná se spíše o nezdravou formu závislosti než lásku. Pokud se jedná o lásku bez sexuálních prvků, nazývá se tento vztah platonická láska, tedy silný citový vztah, ve kterém ani jeden z partnerů netouží po sexuálním styku. Forma přátelství, kdy člověk cítí ke svému protějšku hluboký obdiv, trvale na něj myslí a při odloučení trpí pocity prázdnoty, se nazývá narcistický obdiv.

Nejnovější hádanky