rameno online puzzle

Paže (lat.: brachium) je v lidské anatomické terminologii největší a nejdelší úsek horní končetiny mezi ramenem a loktem. Tvoří ji jediná dlouhá pažní kost (humerus), která proximálně (směrem k tělu) komunikuje kloubní hlavicí s lopatkou v ramenním kloubu (articulatio humeri) a distálně ve složeném loketním kloubu (a. cubiti) s kostí vřetenní a loketní. Zde přechází v předloktí (antebrachium).

V běžném jazyce se, stejně jako v původním latinském výrazu bracchium, jako paže označuje celá horní končetina člověka nebo její horní část od předloktí po rameno nebo, v přeneseném významu, manipulátory robotů a přední končetiny živočichů podobných člověku.

Přední skupinu pažního svalstva tvoří flexory:

dvojhlavý sval pažní (musculus biceps brachii)

hluboký sval pažní (musculus brachialis)

sval hákový (musculus coracobrachialis)Zadní skupinu pažního svalstva tvoří extenzor:

trojhlavý sval pažní (musculus triceps brachii)Další

deltový sval (musculus deltoideus), začíná na klíční kosti a lopatce (akromionu a spině) a upíná se na pažní kost.

musculus brachioradialis, na zevním (laterálním) suprakondylu pažní kosti a upíná se na kosti vřetenní.

Paží (topograficky: regio brachialis) probíhají tyto struktury:

Kost

pažní kost (humerus)

Svaly

viz oddíl Svalstvo

Nervy

nervus musculucutaneus inervující pažní flexory. Senzitivní složka končí jako přední kožní nerv předloktí (nervus cutaneus antebrachii lateralis) s inervací zevní plochy předloktí.

nervus radialis (vřetenní nerv) inervuje motoricky trojhlavý sval pažní a senzitivně kůži na zadní straně paže.