Celebrity - modelonline puzzle

Pojmem modelářství se označuje výroba konkrétních trojrozměrných modelů – existujících nebo plánovaných objektů, staveb, strojů a podobně. Důležitou roli v modelářství hraje měřítko, neboli poměr mezi velikostí předlohy a modelu.

Modelářství může být jak koníčkem, tak i náplní profesní činnosti, například při výrobě forem pro výrobu, nebo při návrzích strojů, výrobních linek, ale i konkrétních výrobků, Zde je modelařina součástí designérské práce. Modelů se využívá i v architektuře, ve filmu, vědeckých výzkumech ale i v dalších oblastech lidské činnosti.

Modelářský sport zastřešuje v České republice Svaz modelářů ČR (SM ČR), ve světě několik mezinárodních federací podle jednotlivých disciplín (CIAM FAI, NAVIGA, IMBRA, MOROP, ISRA, ESROC).

Modelářství jako koníček se rozděluje podle dvou hledisek:

Podle druhu modelu:

Rádiem řízený model (RC model)

Modelová železnice

Autodráha

Papírový model

Plastikový modelPodle zobrazovaného objektu:

Model letadla

Model tanku

Model auta

Model motorky

Model domu

Model vesmírné lodi

Model lodi

Vojáčci

Model železniceV kombinaci těchto dvou rozdělení pak mluvíme o RC autech, plastikových letadlech, papírových hradech a podobně.