Lidé - kloub online puzzle

Nýtové spojení - neoddělitelné, nepřímé, mechanické spojení prvků pomocí nýtů obvykle ve formě válcových čepů s hlavami. Nýtování po dlouhou dobu bylo nejdůležitější metodou spojování kovových konstrukčních prvků. Ve většině situací byly v důsledku jednodušší výrobní technologie v současné době nýtové spoje nahrazeny svařovanými a svařovanými spoji. Historicky používané při stavbě lodí. Nýtování se používá k spojování plechů, pásků a ocelových profilů, nosníků, držáků, příhradových nosníků a také k neoddělitelnému spojení různých částí strojů a předmětů. Nýtováním klíny (když jsou fólie ovinuty kolem okrajů) as vysokou hustotou nýtů lze dosáhnout vysoké těsnosti spojení. To umožňuje použití nýtů při konstrukci různých typů nádrží, včetně tlakových. Nýtování se dělí na: běžné, když jsou obě „hlavy“ nýtu nad povrchem nýtovaných částí, trubkovité, čočkovité, s nízkými houbami, když jsou nýtové hlavy skryty v jedné rovině s povrchem spojených částí. Protože tento typ nýtování má horší pevnostní vlastnosti, používá se pouze jako poslední možnost. Nýt v původní podobě sestává z hlavy (1) a dříku (krku) (2).