Най-добрите безплатни онлайн пъзели

Пъзели, които се решават в момента

Най-популярни пъзели

Най-високо оценени пъзели

препоръчителна категория - Пейзажи

Уеб пъзелите в тази категория са снимки с красиви гледки. Ще намерите както градски, така и природни пейзажи от цял ​​свят. Освен всичко останало има снимки на планини, море, реки, гори, истински природни чудеса и много други прекрасни гледки. Сред тези интерактивни пъзели със сигурност ще намерите фантастични пейзажи и най-красивите гледки в света. Съставете онлайн пъзели и направете невероятни географски пътешествия!

препоръчителен етикет - приятелство

Приятелството означава междуличностна връзка, която се изразява в поведение на сътрудничество и подкрепа, взаимно разбиране, уважение и привличане, както и прояви на помощ в случаи на нужда или криза. Приятелите са хора, които взаимно се радват на компанията си и проявяват лоялност един към друг, често до степен на алтруизъм. Обикновено споделят сходни вкусове и вършат заедно дейности, които са им приятни, помагат си в трудни моменти, обменят съвети и си връщат един на друг жестовете. За някои хора приятелството означава и просто доверието, че другият няма да ти навреди. Ценностите, които човек открива в приятелствата си с други хора, често са резултат от това, което те демонстрират като редовно поведение: поведение, при което един човек желае най-доброто за друг; симпатия и емпатия; честност, например в ситуации, когато е трудно истината да бъде изречена без да нарани чувствата; взаимно разбирателство.Различните проявления на приятелство варират по отношение на степента на близост или интимност между хората. Една от най-известните фрази за приятелството е казана от Аристотел: Като феномен приятелството е предмет на интерес на такива дисциплини като социология, антропология, философия, зоология. То е едно от централните преживявания за човека и намира своето място във всички основни религии и митологии. В едно от най-ранните литературни произведения в човешката история, вавилонската поема „Епос за Гилгамеш“, е описаната дълбоката дружба между Гилгамеш и Енкиду. Като върховен пример за приятели в гръко-римската митология се сочат Орест и Пилад, а в авраамическите религии – Давид и Йонатан. Приятелството е и основна тема, разработвана в много литературни и драматургични произведения и филми.

Последни пъзели