Динги - онлайн пъзели

Лодка - река в Лодз до 19 век, наречена Старовейска или Острога. На неговите брегове през тринадесети век се създава селище, което дава началото на Лодз. Реката има обща дължина 20 км, от които 15,6 км е в административните граници на града. Източниците на реката са разположени на пътния водопад под ул. Бжезинска, на кръстовището с ул. Giewont. Устието се намира в Konstantynów Łódzki, където реката се влива в Neru.

Руслото на Лодка е много разнообразно. Първоначално в източната част на града Лодката протича като все по-развиваща се бразда, която само периодично тече вода. Приемайки също периодични притоци, той се трансформира в окоп.